Zaproszenie do składania ofert – Usługa psychologiczna

Zaproszenie do składania ofert na usługi psychologiczne świadczone w ramach projektu pod nazwą ’’Razem można więcej – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

 

1. Przedmiot zamówienia.
Usługa psychologiczna w formie warsztatów terapeutycznych indywidualnych 60 godzin. (4 godz./UP) oraz dyżurów psychologa 86 godzin (2×4 godz. na miesiąc przez 10 m-cy, 6 godzin x 1 miesiąc)

2. Miejsce świadczenia usług.
Budynek Urzędu Gminy Łoniów (27-670 Łoniów), Łoniów 56

3. Czas trwania zamówienia.
11 miesięcy.

4. Wymagania świadczenia usług.
Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa.

5. Termin składania ofert.
7 dni od dnia ogłoszenia o naborze ofert.

6. Kryteria oceny.
Oferta powinna zawierać cenę 1 godziny brutto. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą.

7. Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie, 27-670 Łoniów, pokój 27 w kopertach z dopiskiem Ogłoszenie o naborze ofert na usługi psychologiczne świadczone w ramach projektu pod nazwą ’’Razem można więcej – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’

8. Osoby uprawnione do kontaktu: Klocek Renata te. 15 866 91 25 wew.27

 

 

Projekt ’’Razem można więcej – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’ realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

ZOBACZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close