Świadczenie rodzicielskie

Do świadczenia rodzicielskiego są uprawnieni:

 • matka albo ojciec dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka w razie objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osoba, która dziecko adoptowała, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Ojciec dziecka ma prawo do świadczenia rodzicielskiego w razie:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Okres pobierania świadczenia i jego wysokość

Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego jest uzależniony od liczby urodzonych, adoptowanych lub wziętych pod opiekę dzieci i wynosi:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Ważne

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu od dnia porodu, adopcji dziecka lub wzięcia dziecka pod opiekę, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w razie odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie. Bez względu na liczbę wychowywanych dzieci osoba uprawniona ma prawo do jednego świadczenia rodzicielskiego. Nie przysługuje m.in., jeżeli choćby jedno z rodziców będzie miało prawo do zasiłku macierzyńskiego. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku dla opiekuna przysługuje  jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Świadczenie rodzicielskie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego –  oznacza to, że  w przypadku podjęcia zatrudnienia przez członka rodziny wnioskodawcy   w innym kraju członkowskim  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy o tym zdarzeniu poinformować organ (wskazując dokładny zagraniczny adres członka rodziny i jego pracodawcy).

 

 

Informacje dodatkowe (strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close