RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie będzie realizował projekt pt. RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.  Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ zamieszkujących na terenie gminy Łoniów. Projekt obejmuje: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe i prawne; warsztaty terapeutyczno-psychologiczne; szkolenia zawodowe do wyboru (kierowca kat. C; opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia); 3 miesięczny staż u pracodawcy oraz wsparcie materialne. Udział w projekcie jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest podpisanie  i realizacja kontraktu socjalnego.

Rekrutacja do projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, 27-670 Łoniów 56, czynny w godz. 7.30 – 15.30.

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close