RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

zaprasza

do uczestnictwa w II etapie projektu:

 

’’RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Rekrutacja trwa od 01.02.2020- 31.03.2020 i skierowana jest do 15 osób (7 kobiet, 8 mężczyzn) biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ zamieszkujących na terenie gminy Łoniów.

 

Projekt obejmuje:

– poradnictwo psychologiczne,

– doradztwo zawodowe i prawne; warsztaty terapeutyczno-psychologiczne;

– szkolenia zawodowe do wyboru (kierowca kat. C; opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia);

– 3 miesięczny staż u pracodawcy oraz wsparcie materialne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest podpisanie  i realizacja kontraktu socjalnego. Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. OPS zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do Projektu lub wyczerpania miejsc.

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu tj. Urząd Gminy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, pok. 27, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych  w okresie rekrutacji, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30 lub można je przesłać pocztą tradycyjną na w/w wskazany adres.

 

 

Projekt ’’Razem można więcej – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’ realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close