„Opieka wytchnieniowa” – w ramach Funduszu Solidarnościoweg

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
w ramach Funduszu Solidarnościowego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Łoniów  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 58 752,00 zł.

Całkowita wartość – 58 752,00 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Łoniów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 6  opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudniono  opiekuna, który realizuje wsparcie w  łącznym wymiarze 100 godziny miesięcznie.   

 

__________________________________________

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 
w ramach Funduszu Solidarnościowego 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Łoniów  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 39 168,00 zł.

Całkowita wartość – 39 168,00 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Łoniów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 4  opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudniono  opiekuna, który realizuje wsparcie w  łącznym wymiarze 100 godziny miesięcznie. 

__________________________________________

 

 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
w ramach Funduszu Solidarnościowego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Łoniów  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 44 880,00 zł.

Całkowita wartość – 44 880,00 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Łoniów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 5  opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudniono  opiekuna, który realizuje wsparcie w  łącznym wymiarze 100 godziny miesięcznie.   

 

Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close