O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

 

Godziny urzędowania:
• poniedziałek: 7:30 – 15:30
• wtorek: 7:30 – 15:30
• środa: 7:30 – 15:30
• czwartek: 7:30 – 15:30
• piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownik: Jolanta Grudzień

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Łoniów utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr VIII/38/90
z dnia 9 marca 1990 r. sprawie powołania jednostki budżetowej- Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Zasady działania, organizacji oraz zadania i cele Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych z obszaru pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy. Wykonując zadania zlecone Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia na sesji Rady Gminy coroczne sprawozdanie
z działalności finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Łoniów udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji – od 1 maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.).

Od 1 października 2008r Ośrodek wypłaca również świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn.zm).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close