Liderzy kooperacji -pilotażowy projekt

W 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim, a gminą Łoniów w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.
Głównym celem Projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich takich jak: edukacja, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe. W drugim etapie Projektu (II Kamień Milowy) współpraca międzyinstytucjonalna była testowana w 6 gminach z 4 powiatów. W Powiecie Sandomierskim tylko Gmina Łoniów.

W ramach Porozumienia z 9 lipca 2019 roku powołano Partnerski Zespół Kooperacji Powiatu Sandomierskiego  i Gminy Łoniów w skład którego weszli przedstawiciele:Rady Powiatu Sandomierskiego, Rady Gminy Łoniów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, Urzędu Gminy Łoniów, Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, Publicznej Szkoły  Podstawowej w Łoniowie, Zespołu Interdyscyplinarnego w Łoniowie, Komisariatu Policji w Koprzywnicy, Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19  II etap Projektu trwał  do 31 grudnia 2020 roku. Okres realizacji wykonania działań z pakietu socjalnego wydłużono do dnia 31 marca 2021 roku. W Gminie Łoniów Projekt pn. „Liderzy Kooperacji” skierowany był do 7 rodzin wieloproblemowych, które borykają się z niepełnosprawnością, chorobą, bezrobociem, ciężką sytuacją materialną. Udział w pilotażu Modelu pozwolił Gminie Łoniów skorzystać z projektu socjalnego, który umożliwił szerszy dostęp do niezbędnych usług społecznych osobom/rodzinom /grupom z terenu Gminy.Okres realizacji wykonania działań z pakietu socjalnego wydłużono do dnia 31 marca 2021 roku.

W ramach Projektu do  naszego samorządu trafiło wsparcie finansowe w wysokości 56 340 zł. z którego zorganizowano i sfinansowano:- rehabilitację domową dla dwóch niepełnosprawnych dzieci, sfinansowano wizyty u dietetyka dla 3 osób z terenu Gminy Łoniów, udało się zaktywizować dwie osoby, które podjęły szkolenie zawodowe i je ukończyły. Jedna z tych osób odbyła staż w Jednostce na terenie Gminy Łoniów. 

W wyniku sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju nie wszystkie działania opracowane w pierwszej wersji projektu socjalnego mogły zostać zrealizowane. Odpadła możliwość zorganizowania wyjazdu dla dzieci do Bałtowa, a także wycieczki do Kozłówki i Kazimierza nad Wisłą. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że pojawiła się inna perspektywa wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach projektu socjalnego, dlatego w większym stopniu skorzystano z możliwości zakupu towarów, ograniczając zakup usług. W  związku z powyższym zakupiono rowery,  piec do wypalania gliny, koło garncarskie, glinę, oraz inne wyposażenie pracowni garncarskiej, namiot wystawienniczy, grill gazowy, maszyny do robienia popcornu i waty cukrowej. Zakupione sprzęty będą wykorzystywane w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i gminnych, integrujących środowisko lokalne, służące polepszeniu relacji rodzinnych, międzypokoleniowych i społecznych. 

W ramach Projektu Gmina Łoniów otrzymała środki do ochrony osobistej oraz do dezynfekcji, z przeznaczeniem dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio pracujących z beneficjentem.

Autor: Justyna Bartyzel

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close