Gmina Łoniów przystąpiła do programu teleopieki

Gmina Łoniów przystąpiła do programu teleopieki  skierowanej do seniorów z terenu naszej Gminy.

W związku z powyższym zostało zawarte porozumienie o współpracy na rzecz budowy systemu opieki senioralnej w Powiecie Sandomierskim w dniu 07.10.2019r

           Na mocy  zarządzenia nr RG.0050.97.2019 Wójta Gminy Łoniów z dnia  5 listopada 2019 r. prowadzenie usługi teleopieki zostało powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Teleopieka – to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca zostaje wyposażona w tzw. „przycisk życia”, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar) po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, gdzie operator decyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Pomoc w formie Teleopieki skierowana jest do mieszkańców Gminy Łoniów w wieku 65+, samotnie zamieszkałych. Osoby do programu Teleopieki są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Każde zgłoszenie dotyczące wsparcia w formie teleopieki jest rozpatrywane z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji rodzinnej, materialno – bytowej i zdrowotnej zgłaszającego.

W pierwszym etapie realizacji programu teleopieki  zostały objęte osoby samotnie zamieszkujące, niepełnosprawne, przewlekle chore, korzystające z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie. Na podstawie porozumienia o współpracy na rzecz budowy systemu opieki senioralnej  w powiecie zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy urządzenia abonenckie GSM  I generacji (5 sztuk) o łącznej wartości 1674,40 zł brutto. Jednostkowa cena urządzenia wynosi 334,88 zł brutto.

W przypadku zainteresowania się systemem teleopieki proszę o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.

 

Gminny Koordynator Projektu Teleopieki
Rafał Beksiński

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close